De complete gegevens van Stichting HSWZ:

Naam: Stichting Hondenspeelweide Zeeuws-Vlaanderen
RSIN/Fiscaal nummer: 8630.57.378
KvK Nummer: 83977783
Postadres: Diaconiestraat 13, 4543 CP Zaamslag
Bezoekadres: Molenstraat ong. 4543 CM Zaamslag
Telefoonnummer: 06 – 83 50 77 47
Internet: www.hswz.nl
E-mail: info@hswz.nl

Bestuurssamenstelling:

Natasja de Waal (voorzitter)
Herman Bos (penningmeester)
Jos Verdurmen (secretaris)

Beleidsplan

Klik hier hier om naar het beleidsplan 2022-2024 te gaan.

Beloningsbeleid

Stichting Hondenspeelweide Zeeuws-Vlaanderen kent geen vergoeding voor beleidsbepalers en vrijwilligers, voor het bijwonen van vergaderingen, uitvoeren van werkzaamheden of organiseren van activiteiten.

In overleg met het bestuur kan er aan bestuursleden of vrijwilligers een vergoeding worden toegekend voor reiskosten of andere gemaakte kosten ten dienste van de stichting.

Doelstelling, missie en visie

De stichting ondersteunt de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van een hondenspeelweide, met als doel een ontmoetingsplek te voorzien voor alle buurtbewoners in Zaamslag. Hier kunnen contacten ontstaan en bestendigd worden, die bijdragen aan de sociale cohesie van de buurt.

De stichting vindt dat er binnen elke woongemeenschap een ontmoetingsplek in de buitenlucht dient te zijn, waar buurtbewoners sociale contacten kunnen hebben. De hondenbezitters en liefhebbers zijn de bindende factor voor buurtbewoners om zich uitgenodigd te voelen om mee te doen. Door deze plek vrije toegang te geven en de entree toegankelijk te maken te maken, wordt bijgedragen aan de leefbaarheid van de buurt en regio en worden geen doelgroepen uitgesloten. Dit bevordert het gevoel van saamhorigheid. In samenwerking met de gemeente en lokale gemeenschap wordt een ongebruikt perceel weidegrond ingericht tot ontmoetingsplek. De volledige notitie is beschreven in het beleidsplan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In ons jaarverslag staat een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en ontwikkelingen. Voor het meest recente jaarverslag klik hier.

Financiële verantwoording

Klik hier om de meest recente jaarrekening in te zien.

Privacy Instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan het voorkomen dat er informatie vanuit de browser voor specifieke diensten opgeslagen word, door middel van cookies.
Hier kan u uw privacy instellingen bewerken.
Let alstublieft op dat het blokkeren van sommige cookies er voor kan zorgen dat bepaalde diensten binnen onze website niet correct zullen werken.